โปรแกรม Gramblr เป็นโปรแกรมตอบโจทย์สำหรับคนที่ ไม่สะดวกอัพไฟลรูปผ่าน มือถือ เพราะบางครั้งเราอยากจะ อัพโหลด รูปจาก PC หรือ เครื่อง MAC เข้า Instagram เลย วันนี้มีวิธีง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ถึง 3 นา