ดาวน์โหลด sublime text 3

โปรแกรม sublime text 3 ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษาต่างๆ (ส่วนมากจะเป็น Web Development)

ข้อดีของโปรแกรม
1. มีความรวดเร็วในการทำงาน ไม่หน่วงเครื่อง
2. โทนสีโปรแกรมสบายตา ไม่แสบตา (เทา ดำ )
3. รองรับใช้งานหลากหลายภาษา พร้อม Plugin ให้เลือกมากมาย

ปัญหาที่พบ
1.  ใช้กับคำสะกดภาษาไทยได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แต่โดยรวมผมชอบนะ คะแนนให้ 4/5 โปรแกรมตัวนี้ไม่มีฟรีนะครับ ต้องบอกไว้ก่อน
ถ้ายังไม่มีเงินซื้อ ใช้ตัวแก้ขัดไปก่อนนะครับ แถมยาแก้ไอ ^ ^

ดาวน์โหลด sublime text 3 เว็บหลัก

ดาวนโหลดแบบใช้แก้ขัด (ตัวเต็ม) 

วิธีการดาวนโหลด Adf.ly

วิธีดาวน์โหลดไฟลจาก adfly

วิธีการดาวน์โหลดไฟลจ Read more

ความเห็น

ความเห็น