เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
ขยาย เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565  ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้
โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 – 23 ต.ค.65
** ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป **

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4  หมายเหตุ (อ่านก่อนนะ)
1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ได้
2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้

3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน เราเที่ยวกันเฟส 4

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

5 ประกันรถยนต์
5 ประกันรถยนต์

5 ประกันรถยนต์ ราคาด Read more

ความเห็น

ความเห็น