เขียนโปรแกรมให้โดนใจผู้ใช้งาน

อาชีพเขียนโปแกรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเขียนโปรแกรมออกมาให้โดนใจผู้ใช้งานมากที่สุด และต้องสอดคล้องกับกับการทำงานของผู้ใช้ด้วย ไม่ใช่เขียนโปรแกรมให้ง่ายไว้แต่ใช้ยาก ทำให้ผู้ใช้งานไม่อยากใช้โปรแกรมนั้นๆ

วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมให้โดนใจผู้ใช้งาน

  1. พูดคุยกับผู้ใช้งานเรื่อง เช่น flow การทำงานที่ผู้ใช้ทำงานอยู่ , input และ output เป็นแบบไหน เช่น input เป็นข้อมูลการทำงาน วันลา ของพนักงาน output เป็น รายงานสถิติการมาทำงานเป็นต้น
  2. แยกแต่ละส่วนของ flow การทำงานออกมาเป็นหน้าจอโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูล ให้สอดคล้องกับ flow ทั้งหมด
  3. สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราไม่เข้าใจ flow การทำงานหรือสงสัยในระบบไม่ควรสุ่มทำตามความเข้าใจของตัวเอง ให้สอบถามผู้ใช้งานให้ละเอียด เพราะไม่งั้นต้องมารื้อระบบใหม่ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง 
  4. เมื่อทำการเขียนโปรแกรมแล้วเสร็จ แต่บางครั้ง เราไม่แน่ใจว่า input output จะสมบูรณ์ หรือไม่ ให้ขอข้อมูลจริงมาใช้งานในโปรแกรม หรือให้ผู้งานเพิ่มข้อมูลจริงเข้าไป แนะนำว่าการทดสอบไม่ควรใช้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพราะเมื่อใช้จริงจะเกิด bug แน่นอน
  5. เมื่อข้อมูล input output สมบูรณ์ ต่อไปคือการสร้างรายงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
  6. ทำตัวเป็น tester หาบั๊กด้วยตัวเอง อย่าให้ผู้ใช้หาบั๊กมันไม่ดีแน่ เขาจะมองว่าโปรแกรมเราไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าทำงานในองค์กรคุณอาจจะพลาดโบนัสหรือเงินพิเศษ แต่ถ้ารับงานจากลูกค้าเขาจะมองว่าคุณไม่มีความเป็นมืออาชีพ (ผมโดนมากับตัวถึงขั้นอึ้งเลย) 

จริงๆเชิงลึกมีมากกว่านั้น ผมเพียงยกคร่าวๆมานะครับ ยังไงบทความต่อไปจะเจาะเชิงลึกไปเป็นส่วนๆ ครับ

Class Mysql PDO พัฒนาเอง

วันนี้ ADMIN มาแจก C Read more

ความเห็น

ความเห็น